Řízení jakosti


Poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, environmentu

  • zavádění a udržování systému řízení jakosti dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  • dokumentace systému jakosti všech úrovní v souladu s normou, legislativou
  • konzultační a poradenská činnost
  • školící činnost